Tarieven

Reguliere zitting fysiotherapie                  

€ 38,00

Toeslag aan huis

€ 12,00

Inrichtingstoeslag

€ 10,00

Consult fysiotherapeutisch onderzoek

€ 80,00

Screening (DTF)

€ 15,00

Intake en onderzoek na screening

€ 50,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 50,00

Telefonisch consult / rapportage

€ 15,00

Bekkenfysiotherapie

€ 48,00

Manueel therapie

€ 44,00

Oedeemtherapie

€ 44,00

Dry needling

€ 38,00

E- consult

€ 38,00

Fysiothotics

€ 75

Medische verslaglegging

€ 105,00

Niet nagekomen afspraak of te laat afgemeld

80% van het bedrag

 

 

Abonnementen:

 

Hydrotherapie 1x p/ week

€ 40,00

Hydrotherapie 2x p/ week

€ 60,00

Medische trainingstherapie 1x p/ week

€ 30,00

Medische trainingstherapie 2x p/ week

€ 40,00

Combi hydrotherapie/ MTT 1x p/ week

€ 67,50

Fysio Fitness Witteveen onbeperkt

€ 25,00

 

 

Overige:

 

Medical taping

€ 15,00

Sportmassage

€ 35,00