Oedeemtherapie


Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het lichaam. Oedeem komt onder meer voor bij mensen met (borst)kanker, als gevolg van bestraling of na een operatieve ingreep. 

Oedeemtherapie

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het lichaam. Oedeem komt onder meer voor bij mensen met (borst)kanker, als gevolg van bestraling of na een operatieve ingreep. 

Lymfoedeem is een aandoening veroorzaakt door het niet goed functioneren van het lymfestelsel. De productie van lymfevocht en de afvoer ervan raken uit balans en daardoor ontwikkelt zich een lymfoedeem.

Doordat genezen van lymfoedeem niet mogelijk is richt oedeemtherapie zich op het terugdringen of niet verder doen toenemen van het oedeem.

Oedeemtherapie technieken

Oedeem kan worden verminderd en gestabiliseerd door verschillende technieken. Oefentherapie, medicaltaping en bandages kunnen oedeem verminderen.

In het geval van lymfeoedeem kan uw fysiotherapeut ook gebruik maken van manuele lymfedrainage. Dit is een specifieke massagetechniek om vocht te verplaatsen naar delen van het lichaam waar de vochtafvoer wel normaal functioneert.

Oedeemtherapiebehandeling vindt plaats op verwijzing van een arts en wordt volledig vergoed door zorgverzekeraars.