Reguliere zitting fysiotherapie € 32,00
Toeslag aan huis € 10,00
Inrichtingstoeslag €  5,00
Consult fysiotherapeutisch onderzoek € 59,25
Screening (DTF) € 10,00
Intake en onderzoek na screening € 37,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 47,50
Telefonisch consult /  rapportage € 10,00