Klachtenregeling

Bent u ondanks de inspanning van uw behandelend fysiotherapeut en/of de praktijkhouder niet tevreden gesteld, dan heeft u de mogelijkheid om de klacht formeel in te dienen bij de klachtencommissie van het KNGF.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij:
Centraal Bureau Fysiotherapie
t.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie
Postbus 248
3800 AE Amersfoort