Er kan geen verbinding met result_rubriek_check gemaakt worden.